Abi- ja lukiolaiskurssit kesäyliopistoissa

Kurssit ovat listattu oppiaineittain. Kunkin oppiaineen sisällä kurssit ovat kesäyliopistoittain aakkosjärjestyksessä.  Lisätietoja kursseista kesäyliopistojen toimistoista & kotisivuilta sekä Suomen kesäyliopistot ry:n toimistosta (03) 214 7626 tai infoa(at)kesayliopistot.fi.

MATEMATIIKKA TIETOKONEEN
KÄYTTÖ-
KOULUTUSTA
BIOLOGIA,
FYSIIKKA JA KEMIA
ÄIDINKIELI
HISTORIA, MAANTIETO
JA YHTEISKUNTAOPPI

PSYKOLOGIA JA
TERVEYSTIETO

  Kielet

MATEMATIIKKA _____________________________________________________________

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO
Jyväskylä
kesayo(at)jyu.fi
https://kesayo.jyu.fi/
Matematiikan pienryhmäopetusta lukiolaisille (10 ot), 100 €
14.11. - 12.12.2015 klo 9.00 - 12.30.
Sisältö: Pienryhmäopetuksessa avataan lukiokurssien solmukohtia ja opitaan mahdollisesti epäselviksi jääneet asiat. Kukin ilmoittautuja saa 10 tuntia opetusta pienryhmässä juuri siitä lukion opintojaksosta, johon hän tukea tarvitsee.
Kurssimaksu sisältää materiaalin.
Ilmoittautuminen 30.10.2015 mennessä https://www.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.asp?tietuenro=3217
TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Lyhyen matematiikan abikurssi (24 h) 145 e
07.03. - 22.03.2016, ma, ti ja to klo 16.30-19.00
Sisältö: Kerrataan lukion 1. ja 2. vuoden lyhyen matematiikan kurssien 1-6 perusteet (lausekkeet ja yhtälöt, geometria, matemaattisia malleja I, matemaattinen analyysi, tilastot ja todennäköisyys, matemaattisia malleja II). Kurssilla käsitellään runsaasti kertaavia perustehtäviä ja yo-tehtäviä.
Ilmoittautuminen 22.02.2016 mennessä http://asp.asio.fi/dev/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=ZzY7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMTA0Mw%3D%3D

Pitkän matematiikan abikurssi (24 h) 145 e
07.03. - 22.03.2016, ma, ti ja to klo 16.30-19.00
Sisältö: Kurssilla kerrataan tehokkaasti lukion pitkän matematiikan oppimäärän keskeisiä osa-alueita. Kurssilla keskitytään teorian lisäksi myös vastaustekniikan ja laskurutiinien parantamiseen. Kurssilla tehdään runsaasti eritasoisia yo-tehtäviä ja paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin.
Ilmoittautuminen 22.02.2016 mennessä http://asp.asio.fi/dev/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=ZzY7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMTAyNQ%3D%3D

TIETOKONEEN KÄYTTÖKOULUTUSTA ________________________________________


 

 

 BIOLOGIA, FYSIIKKA JA KEMIA ______________________________________________

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Kemian abikurssi - Tehoviikonloput (16 h), 115 e
05.03. - 13.03.2016, la 5.3., su 6.3., la 12.3. ja su 13.3 klo 10.00-14.00
Sisältö: Kemian abikurssilla käydään intensiivisesti läpi lukion kemian oppimäärän keskeisimmät sisällöt pääpainon ollessa laskennallisissa tehtävissä. Kurssilla käsitellään runsaasti perustehtäviä sekä vanhoja yo-tehtäviä. Kurssin sisältöä voidaan muokata kurssilaisten toiveiden mukaan.
Ilmoittautuminen 22.02.2016 mennessä http://asp.asio.fi/dev/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=ZzY7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMTA0NA%3D%3D

 ÄIDINKIELI (suomi) _________________________________________________________

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Äidinkielen abikurssi (24 h), 145 e
20.01. - 15.02.2016, ma ja ke klo 16.30-19.00
Sisältö: Kurssin ensimmäisessä osassa harjoitellaan tekstitaidon koetta. Harjoituksissa tutustutaan tekstitaidon kokeen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin tehtävätyyppeihin. Jälkimmäisessä osassa perehdytään esseekokeeseen. Tavoitteena on ymmärtää keskeisimmät esseen tekstilajipiirteet. Erityisesti opetuksessa korostuu oman esseevastauksen suunnittelu, johon kuuluvat esimerkiksi ajankäyttö koetilanteessa, tehtävänannon käskytyksen analysointi, tehtävänannon ymmärtäminen, aiheen rajaus, rakennesuunnitelman laadinta ja kirjoituksen työstäminen.
Ilmoittautuminen 11.01.2016 mennessä http://asp.asio.fi/dev/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=ZzY7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMTAyOA%3D%3D

 HISTORIA, MAANTIETO JA YHTEISKUNTAOPPI__________________________________PSYKOLOGIA JA TERVEYSTIETO ____________________________________________