Abi- ja lukiolaiskurssit kesäyliopistoissa

Kurssit ovat listattu oppiaineittain. Kunkin oppiaineen sisällä kurssit ovat kesäyliopistoittain aakkosjärjestyksessä.  Lisätietoja kursseista kesäyliopistojen toimistoista & kotisivuilta sekä Suomen kesäyliopistot ry:n toimistosta (03) 214 7626 tai infoa(at)kesayliopistot.fi.

MATEMATIIKKA BIOLOGIA,
FYSIIKKA JA KEMIA
ÄIDINKIELI
HISTORIA JA
YHTEISKUNTAOPPI

PSYKOLOGIA JA
TERVEYSTIETO

  Kielet

MATEMATIIKKA _____________________________________________________________

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Pitkän matematiikan abikurssi (24 t), 145 €
23.2.-10.3.2015 ma, ti ja to klo 16.30.-19.00
Turo Salakari
Kurssilla kerrataan tehokkaasti lukion pitkän matematiikan oppimäärän keskeisiä osa-alueita. Kurssilla keskitytään teorian lisäksi myös vastaustekniikan ja laskurutiinien parantamiseen. Kurssilla tehdään runsaasti eritasoisia yo-tehtäviä ja paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin.
Kirja: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola: Abi pitkä matematiikka OTAVA
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302

Lyhyen matematiikan abikurssi (24 t), 145 €
23.2.-10.3.2015 ma, ti ja to klo 16.30-19.00
Joni Hiltunen
Kurssilla kerrataan tehokkaasti lukion lyhyen matematiikan oppimäärän keskeisiä osa-alueita. Kurssilla keskitytään teorian lisäksi myös vastaustekniikan ja laskurutiinien parantamiseen. Kurssilla tehdään runsaasti eritasoisia yo-tehtäviä.
Martti Heinonen, Tommi Tikka: Abi lyhyt matematiikka OTAVA
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302

BIOLOGIA, FYSIIKKA JA KEMIA ______________________________________________


 

  ÄIDINKIELI (suomi) _________________________________________________________

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Äidinkielen abikurssi (24 t), 145 €
22.1.-16.2.2015 to ja ma klo 16.30-19.00
Tiia Viinikainen
Kurssin ensimmäisessä osassa harjoitellaan tekstitaidon koetta. Harjoituksissa tutustutaan tekstitaidon kokeen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin tehtävätyyppeihin. Kurssilla annetaan vinkkejä myös hyvän koevastauksen suunnitteluun, erilaisten aineistojen käsittelyyn ja oman koevastauksen hiomiseen.
Jälkimmäisessä osassa perehdytään esseekokeeseen. Tavoitteena on ymmärtää keskeisimmät esseen tekstilajipiirteet. Erityisesti opetuksessa korostuu oman esseevastauksen suunnittelu, johon kuuluvat esimerkiksi ajankäyttö koetilanteessa, tehtävänannon käskytyksen analysointi, tehtävänannon ymmärtäminen, aiheen rajaus, rakennesuunnitelman laadinta ja kirjoituksen työstäminen. Osallistujat kirjoittavat esseen, josta opettaja antaa palautetta.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302

 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI____________________________________________

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Historian abikurssi (24 t), 145 €
tammi-helmikuu 2015
Eva-Liisa Raekallio
Kurssi keskittyy lukion oppimäärän intensiiviseen kertaukseen ja keskeisten asiakokonaisuuksien terävöittämiseen. Kurssilla tehdään paljon ylioppilaskokeen kaltaisia tehtäviä kokeneen valmennuskurssiopettajan johdolla.Opit tehtävien avulla oikeanlaisen vastaustekniikan, ja vastausrutiinisi sekä ajankäyttösi kehittyvät.
Opit näkemään historiallisten tapahtumien taustat ja muodostamaan laajoistakin aihealueista selkeän kokonaisuuden. Kurssi valmentaa tehokkaasti esseekirjoittamiseen ja luku-urakkaan, ja sopii myös ylioppilaskokeeseen valmentautuville aikuisopiskelijoille.
Kurssin tehtävät arvioidaan samalla asteikolla kuin ylioppilaskokeessa. Kurssin päätteeksi tehdään kenraalikoe, joka käydään läpi tunnilla. Kurssilla saat paljon henkilökohtaista palautetta ja ohjausta, jonka avulla onnistut!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302

PSYKOLOGIA JA TERVEYSTIETO ____________________________________________

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Psykologian abikurssi (24 t), 145 €
ti 10.2-to 5.3. klo 17.00-19.30Elise Salonen
Kurssi keskittyy psykologian lukion oppimäärän intensiiviseen kertaukseen ja keskeisten asiakokonaisuuksien terävöittämiseen. Kurssilla tehdään ylioppilaskokeen kaltaisia tehtäviä, joiden avulla opit oikeanlaisen vastaustekniikan, ja vastausrutiinisi sekä ajankäyttösi kehittyvät. Huomiota kiinnitetään myös psykologisen tiedon sovellettavuuteen. Lisäksi kurssilla käydään tarkasti läpi, miten psykologian ylioppilaskokeeseen kannattaa lukea ja valmistautua.
Abi psykologia, Otava 2013
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302