Abi- ja lukiolaiskurssit kesäyliopistoissa

Kurssit ovat listattu oppiaineittain. Kunkin oppiaineen sisällä kurssit ovat kesäyliopistoittain aakkosjärjestyksessä.  Lisätietoja kursseista kesäyliopistojen toimistoista & kotisivuilta sekä Suomen kesäyliopistot ry:n toimistosta (03) 214 7626 tai infoa(at)kesayliopistot.fi.

MATEMATIIKKA TIETOKONEEN
KÄYTTÖ-
KOULUTUSTA
BIOLOGIA,
FYSIIKKA JA KEMIA
ÄIDINKIELI
HISTORIA, MAANTIETO
JA YHTEISKUNTAOPPI

PSYKOLOGIA JA
TERVEYSTIETO

  Kielet

MATEMATIIKKA _____________________________________________________________

ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTO
Imatra, Lappeenranta
imatra(at)kesyli.net, lappeenranta(at)kesyli.net
www.kesyli.net
Lyhyen matematiikan tehokertaus kirjoittaville abeille (15+4 h), 98 €
Lappeenranta
22. - 24.2.2016 klo 16.00 - 20.00
Kerrataan lukion oppimäärän keskeisimmät asiasisällöt, syvennetään matemaattisten prosessien ymmärrystä, harjoitellaan vastaamistekniikkaa ja lasketaan yhdessä kurssilaisia askarruttavia tehtäviä. Parannetaan laskurutiinia kaiken tasoisissa tehtävissä ja opitaan ratkaisemaan haastavia tehtäviä vaihe kerrallaan.
Opettaja: DI Markku Tuunila
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2016 http://www.kesyli.net/koulutus/courses/lukiolaiskurssit/14

Lyhyen matematiikan tehokertaus abeille (15+4 h), 98 €
Imatra
26.2. - 28.2.2016 pe klo 17.00 - 20.00, la klo 10.00 - 15.00 ja su klo 10.00 - 14.30
Kerrataan lukion oppimäärän keskeisimmät asiasisällöt, syvennetään matemaattisten prosessien ymmärrystä, harjoitellaan vastaamistekniikkaa ja lasketaan yhdessä kurssilaisia askarruttavia tehtäviä. Parannetaan laskurutiinia kaiken tasoisissa tehtävissä ja opitaan ratkaisemaan haastavia tehtäviä vaihe kerrallaan.
Opettaja: Eveliina Tuosa
Ilmoittautuminen viimeistään 12.2.2016 http://www.kesyli.net/koulutus/courses/lukiolaiskurssit/14

Pitkän matematiikan tehokertaus kirjoittaville abeille (15+4 h), 98 €
Lappeenranta
23. - 25.2.2016 klo 16.00 - 20.00
Kurssilla käydään läpi teoriatiivistelmiä ja erityyppisiä yo-kokeen tehtäviin keskittyviä tehtäväsarjoja.
Opettaja: FM Paavo Mustonen
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2016 http://www.kesyli.net/koulutus/courses/lukiolaiskurssit/14

Pitkän matematiikan tehokertaus abeille (15+4 h), 98 €
Imatra
4. - 6.3.2016 pe klo 17.00 - 20.00, la klo 10.00 - 15.00, su klo 10.00 - 14.30
Kerrataan lukion oppimäärän keskeisimmät asiasisällöt, syvennetään matemaattisten prosessien ymmärrystä, harjoitellaan vastaamistekniikkaa ja lasketaan yhdessä kurssilaisia askarruttavia tehtäviä. Parannetaan laskurutiinia kaiken tasoisissa tehtävissä ja opitaan ratkaisemaan haastavia tehtäviä vaihe kerrallaan.
Opettaja: Eveliina Tuosa
Ilmoittautuminen viimeistään 19.2.2016 http://www.kesyli.net/koulutus/courses/lukiolaiskurssit/14

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
Helsinki
info[at]kesayliopistohki.fi
www.kesayliopistohki.fi
Matematiikan abikurssi (36 t), 90 €

Ryhmä A: Pitkä oppimäärä
2.2.-21.3. ti klo 16.30-20.00
ma 7.3., ma 14.3. ja ma 21.3. klo 16.30-20.00
Huom. Ei opetusta viikolla 8
FM Jarkko Jänis
Kurssilla käsitellään lukion kurssien 1-8 oppimäärä (yhtälöistä logaritmeihin). Kurssiin sisältyy runsaasti kotitehtäviä.
Materiaali: Härkönen ym., YO Pitkä matematiikka, Sanoma Pro.

Ryhmä B: Lyhyt oppimäärä
4.2.-10.3. ma ja to klo 16.30-20.00
Huom. Ei opetusta viikolla 8
FM Carla Urbano
Kurssilla käsitellään lukion lyhyen matematiikan oppimäärän asiat, ja siihen sisältyy runsaasti kotitehtäviä.
Materiaali: Aalto ym., Lyhyt matikka 9 Kertaus, Sanoma Pro (2013). Kirja hankitaan itse ennen kurssin alkua. Kurssimateriaalina ovat lisäksi opettajan omat monisteet ja ylioppilaskoetehtävät.

Ilmoittautuminen abikursseille alkaa ke 11.11.
Linkki suoraan abikurssien ilmoittautumiseen "Kurssi-ilmoittautuminen"

HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
Hämeenlinna
kesayliopisto[at]hame.fi
www.hameenkesayliopisto.fi
Pitkän matematiikan kertauskurssi kevään abeille (15 tuntia), 55 €
05.03. - 19.03.2016, la 5.3.2016 klo 12-16.15, la 12.3.2016 klo 12-16.15 ja la 19.3.2016 klo 12-16.15
Kouluttajina FT Jorma Joutsenlahti ja tekn. yo Marjukka Joutsenlahti.
Viime hetken tehokertaus pitkän matematiikan yo-kirjoituksiin!
Ilmoittautuminen 25.02.2016 mennessä https://asp.asio.fi/kurssiilmo/hkesa/?yksikko=HAM&asio=ZzU7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjNzQz

Lyhyen matematiikan kertauskurssi kevään abeille (15 tuntia), 55 €
06.03. - 20.03.2016, su 6.3.2016 klo 12-16.15, su 13.3.2016 klo 12-16.15 ja su 20.3.2016 klo 12-16.15
Kouluttajina FT Jorma Joutsenlahti ja tekn. yo Marjukka Joutsenlahti.
Viime hetken tehokertaus lyhyen matematiikan yo-kirjoituksiin!
Ilmoittautuminen 25.02.2016 mennessä https://asp.asio.fi/kurssiilmo/hkesa/?yksikko=HAM&asio=ZzU7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjNzQy

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO
Jyväskylä
kesayo(at)jyu.fi
https://kesayo.jyu.fi/
Lyhyen matematiikan kertauskurssi abiturienteille (30 ot), 125 €
25.1. - 10.2.2016 klo.16.15 - 19.30 sekä 15.2. ja 17.2. klo.16.15 - 18.30
Sisältö: Matematiikan kertauskurssilla kertaat lukion lyhyen oppimäärän osa-alueita monipuolisesti. Tavoitteena on lisätä laskentarutiiniasi ja tutustua erilaisiin perustehtävätyyppeihin. Kurssimaksu sisältää materiaalin.
Ilmoittautuminen 11.1.2016 mennessä https://www.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.asp?tietuenro=3273

Pitkän matematiikan kertauskurssi abiturienteille (40 ot), 137 €
18.1. - 24.2.2016
Sisältö: Matematiikan kertauskurssilla kertaat lukion pitkän matematiikan oppimäärän osa-alueita monipuolisesti. Tavoitteena on lisätä laskentarutiiniasi ja tutustua erilaisiin perustehtävätyyppeihin. Kurssimaksu sisältää materiaalin.
Ilmoittautuminen 4.1.2016 mennessä https://www.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.asp?tietuenro=3272

Matematiikan pienryhmäopetusta lukiolaisille (10 ot), 100 €
16.1. - 12.2.2016 klo.9 - 12.30
Sisältö: Tarvitsetko kertausta matematiikasta? Onko jokin lukion matikan kurssi ylitsepääsemättömän hankala? Pienryhmäopetus soveltuu mihin tahansa lukiovaiheeseen, jos tunnet tarvitsevasi lisäopetusta. Pienryhmäopetuksessa avataan lukion kurssien solmukohtia ja opitaan epäselviksi jääneet asiat. Kukin ilmoittautuja saa yhdellä ilmoittautumisella 10 tuntia opetusta juuri siitä lukion opintojaksosta, johon tukea tarvitsee.
Ilmoittautuminen 2.1.2016 mennessä https://www.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.asp?tietuenro=3274

Matematiikan pienryhmäopetusta lukiolaisille (10 ot), 100 €
13.2. - 13.3.2016 klo.9 - 12.30
Sisältö: Tarvitsetko kertausta matematiikasta? Onko jokin lukion matikan kurssi ylitsepääsemättömän hankala? Pienryhmäopetus soveltuu mihin tahansa lukiovaiheeseen, jos tunnet tarvitsevasi lisäopetusta. Pienryhmäopetuksessa avataan lukion kurssien solmukohtia ja opitaan epäselviksi jääneet asiat. Kukin ilmoittautuja saa yhdellä ilmoittautumisella 10 tuntia opetusta juuri siitä lukion opintojaksosta, johon tukea tarvitsee.
Ilmoittautuminen 1.2.2016 mennessä https://www.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.asp?tietuenro=3279
KESKI-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO
Kokkola
teija.myllymaki(at)chydenius.fi
www.kpkesayliopisto.fi
Pitkän matematiikan tehokertaus (38 h), 140 €
29.2. - 5.3.2016 Kokkola
Matematiikan kursseilla keskitytään kertaamaan ylioppilaskirjoitusten kannalta keskeisiä sisältöjä. Ylioppilaskirjoitusten tehtävien laskeminen on olennaisin osa ja kursseilla saa henkilökohtaista opetusta. Tehtävät on valittu siten, että ne seuraavat mahdollisimman hyvin pitkän/lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoitusten viimeaikaista kehitystä.
Tavoitteena on oppilaan ongelmanratkaisun kehittäminen, vahvuuksien ja heikkouksien selvittäminen sekä virhekäsitysten korjaaminen. Tänä vuonna perehdytään myös siihen, miten graafista laskinta voi käyttää tehokkaammin tehtävien ratkaisemiseen.
Ilmoittautuminen viimeistään 19.2.2016 Netissä tai p. 040 7518 029 tai teija.myllymaki(at)chydenius.fi.

Lyhyen matematiikan tehokertaus (38 h), 140 €
29.2. - 5.3.2016 Kokkola
Matematiikan kursseilla keskitytään kertaamaan ylioppilaskirjoitusten kannalta keskeisiä sisältöjä. Ylioppilaskirjoitusten tehtävien laskeminen on olennaisin osa ja kursseilla saa henkilökohtaista opetusta. Tehtävät on valittu siten, että ne seuraavat mahdollisimman hyvin pitkän/lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoitusten viimeaikaista kehitystä.
Tavoitteena on oppilaan ongelmanratkaisun kehittäminen, vahvuuksien ja heikkouksien selvittäminen sekä virhekäsitysten korjaaminen. Tänä vuonna perehdytään myös siihen, miten graafista laskinta voi käyttää tehokkaammin tehtävien ratkaisemiseen.
Ilmoittautuminen viimeistään 19.2.2016 Netissä tai p. 040 7518 029 tai teija.myllymaki(at)chydenius.fi.

POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO
Joensuu
kesayliopisto(at)pkky.fi
www.pkky.fi/kesayliopisto
Lyhyen matematiikan abikurssi (12 t), 125 €
La-su 12.-13.3.2016 klo 9-15
Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan keskeisiä asioita ja ratkaistaan ylioppilaskirjoitusten tasoisia matematiikan tehtäviä.
Ilmoittautumiset 25.2.2016 mennessä Pohjois-Karjalan kesäyliopistoon: www.pkky.fi/kesayliopisto olevalla lomakkeella, p. 013 244 2540 tai kesayliopisto(at)pkky.fi.

Pitkän matematiikan abikurssi (12 t), 125 €
La-su 12.-13.3.2016 klo 9-15
Kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeisiä asioita ja ratkaistaan ylioppilaskirjoitusten tasoisia matematiikan tehtäviä.
Ilmoittautumiset 25.2.2016 mennessä Pohjois-Karjalan kesäyliopistoon: www.pkky.fi/kesayliopisto olevalla lomakkeella, p. 013 244 2540 tai kesayliopisto(at)pkky.fi.

POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO
Oulu
kesayo(at)pohjois-pohjanmaa.fi
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
Lyhyen matematiikan abikurssi (24 h), 80 €
Ma 22.2., ti 23.2., to 25.2., ti 1.3., to 3.3. ja pe 4.3.2016 klo 13.00-16.15
Kerrataan ylioppilastehtäviä laskien lyhyen matematiikan pakollisten kurssien sisältöä keskittyen seuraaviin asioihin: polynomien sievennys, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, murtoyhtälöt, potenssi- ja eksponenttiyhtälöt, epäyhtälöt, logaritmi, prosenttilaskut, analyyttinen geometria, suorakulmaisen kolmion trigonometria, geometria, derivaatta, derivaatan sovellutukset, lukujonot. Kurssilla tutkitaan myös Maol-taulukoiden sisältöä ja opetellaan käyttämään sitä apuna tehtäviä ratkaistaessa. Opetuksen sisältöä voidaan muokata oppilaiden tason ja toivomusten mukaan, mutta sisällön pääpaino on perusteiden haltuun ottamisella
Opettaja: FM Marjut Toppi
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2016 http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/lyhyen_matematiikan_abikurssi_24_t_lukulomalla/

Pitkän matematiikan abikurssi, ryhmä A (30 h), 90 €
Ma 22.2., ti 23.2., to 25.2., ti 1.3, to 3.3, pe 4.3. ja ma 7.3. klo 9.00-12.15 sekä ke 9.3.2016 klo 9.00-10.30
Käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä ja niihin liittyviä teorioita; opiskelijoilla mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön
Opettaja: FT Tuomas Kortelainen
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2016http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/pitkan_matematiikan_abikurssi_30_t_lukulomalla

Pitkän matematiikan abikurssi, ryhmä B (30 h), 90 €
Ma 22.2., ti 23.2., to 25.2., ti 1.3, to 3.3, pe 4.3. ja ma 7.3. klo 13.00-16.15 sekä ke 9.3.2016 klo 11.00-12.30
Käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä ja niihin liittyviä teorioita; opiskelijoilla mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön
Opettaja: FT Tuomas Kortelainen
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2016 http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/pitkan-matematiikan-abikurssi-30-t-lukulomalla-ryhma-b/

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
Tampere
toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi
www.tampereenkesayliopisto.fi
Lukion lyhyen matematiikan abikurssi (30 h), 125 €
29.2.-4.3.2016
Ilmoittautumiset 22.2.2016 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

Lukion pitkän matematiikan abikurssi (30 h), 125 €
29.2.-4.3.2016
Ilmoittautumiset 22.2.2016 mennessä  www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Lyhyen matematiikan abikurssi (24 h) 145 e
07.03. - 22.03.2016, ma, ti ja to klo 16.30-19.00
Sisältö: Kerrataan lukion 1. ja 2. vuoden lyhyen matematiikan kurssien 1-6 perusteet (lausekkeet ja yhtälöt, geometria, matemaattisia malleja I, matemaattinen analyysi, tilastot ja todennäköisyys, matemaattisia malleja II). Kurssilla käsitellään runsaasti kertaavia perustehtäviä ja yo-tehtäviä.
Ilmoittautuminen 22.02.2016 mennessä http://asp.asio.fi/dev/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=ZzY7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMTA0Mw%3D%3D

Pitkän matematiikan abikurssi (24 h) 145 e
07.03. - 22.03.2016, ma, ti ja to klo 16.30-19.00
Sisältö: Kurssilla kerrataan tehokkaasti lukion pitkän matematiikan oppimäärän keskeisiä osa-alueita. Kurssilla keskitytään teorian lisäksi myös vastaustekniikan ja laskurutiinien parantamiseen. Kurssilla tehdään runsaasti eritasoisia yo-tehtäviä ja paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin.
Ilmoittautuminen 22.02.2016 mennessä http://asp.asio.fi/dev/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=ZzY7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMTAyNQ%3D%3D

TIETOKONEEN KÄYTTÖKOULUTUSTA ________________________________________


 

 

 BIOLOGIA, FYSIIKKA JA KEMIA ______________________________________________

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
Helsinki
info[at]kesayliopistohki.fi
www.kesayliopistohki.fi
Biologian abikurssi (36 t), 90 €
4.2.-10.3. to ja pe klo 16.30-20.00
Huom. Ei opetusta viikolla 8
FM Päivi Mattila
Kurssilla tehdään monipuolisia harjoituksia, joiden pääpaino on vanhoissa ylioppilastehtävissä, ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Tunneilla kerrataan teoriaa, ratkotaan päivän aiheeseen liittyviä yo-tehtäviä ja verrataan omia vastauksia lautakunnan
asettamiin mallivastauksiin. Kurssi antaa hyvät valmiudet ainereaalia varten, ja se soveltuu erinomaisesti myös lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio- ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten.
Materiaali: Hiekka ym., Abi Biologia, Otava

Fysiikan abikurssi (36 t), 90 €
5.2.-18.3. pe klo 16.30-20.00
15.3., 22.3. ja 29.3. ti klo 16.30-20.00
Huom. Ei opetusta viikolla 8
FM Matti Sallinen
Kurssilla käydään läpi mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin keskeiset asiat sekä kerrataan graafisen esityksen käsittelyn fysikaaliset perusteet. Kurssille osallistuvien enemmistön toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. Harjoitustehtävinä ratkotaan yo-tasoisia tehtäviä ja harjoitellaan myös teoriavastauksen laatimista fysiikan ainereaalissa (pikkukysymykset ja esseet). Kurssi on yo-tutkintoon valmistava fysiikan kertauskurssi,
mutta se soveltuu myös kertauskurssiksi Aalto-yliopiston teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tiedekuntaan ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelemaan aikoville. Tauoista sovitaan kurssin aikana.
Materiaali: Lehto ym., Yo Fysiikka, Sanoma Pro. Oppikirjan voi hankkia myös sähköisenä versiona, jolloin tehtävien ratkaisut sisältyvät hintaan. Kurssimateriaalina ovat lisäksi opettajan omat monisteet ja ylioppilaskoetehtävät.

Ilmoittautuminen abikursseille alkaa ke 11.11.
Linkki suoraan abikurssien ilmoittautumiseen "Kurssi-ilmoittautuminen"

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO
Jyväskylä
kesayo(at)jyu.fi
https://kesayo.jyu.fi/
Kemian verkkokurssi abiturienteille ja lukiolaisille (30 ot), 110 €
1.2. - 7.3.2016
Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärän keskeiset asiat. Tavoitteena on saada selkä käsitys kemian eri osa-alueista sekä rutiinia kemiallisten tehtävien ratkaisemiseen ylioppilaskoetta varten. Kurssi sopii lukiolaisille tai kemian lukio-opetuksen sisältöjä kertaavaksi kurssiksi esimerkiksi sellaisille yliopistoon pyrkiville jotka opinnoissaan tulevat tarvitsemaan kemian osaamista.
Ilmoittautuminen 15.1.2016 mennessä https://www.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.asp?tietuenro=3236
POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO
Joensuu
kesayliopisto(at)pkky.fi
www.pkky.fi/kesayliopisto
Fysiikan abikurssi (12 t), 125 €
La-su 19.-20.3.2016 klo 9-15
Kurssilla kerrataan lukion fysiikan laaja oppimäärä ja käydään läpi ylioppilaskirjoitusten aikaisempia tehtäviä.
Ilmoittautumiset 25.2.2016 mennessä Pohjois-Karjalan kesäyliopistoon:www.pkky.fi/kesayliopisto olevalla lomakkeella, p. 013 244 2540 tai kesayliopisto(at)pkky.fi.
POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO
Oulu
kesayo(at)pohjois-pohjanmaa.fi
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
Fysiikan abikurssi (28 h), 85 €
Ma 29.2., ti 1.3., ti 8.3., ke 9.3., ma 14.3., to 17.3. ja ma 21.3.2016 klo 16.30-19.45
Käsitellään lukion fysiikan kurssien keskeisimpiä aiheita keskittyen sähkö- ja magnetismioppiin sekä mekaniikkaan; sisältöä muokataan oppilaiden tason ja toivomusten mukaan
Opettaja: FM Marjut Toppi
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2016 http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/fysiikan_abikurssi_20_t_lukulomalla/

Kemian abikurssi (20 h), 70 €
Ke 24.2., pe 26.2., ke 2.3., pe 4.3. ja ma 7.3.2016 klo 16.30-19.45
Kerrataan lukion kemian oppimäärän keskeiset sisällöt sekä perehdytään hyvään koevastaukseen ja harjoitellaan erilaisten kemian yo-tehtävien ratkaisua
Opettaja: FM Niko Ruuskanen
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2016 http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/kemian_abikurssi_20_t_lukulomalla/

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
Tampere
toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi
www.tampereenkesayliopisto.fi
Biologian abikurssi (25 h), 110 €
29.2.-4.3.2016 ma-pe klo 9.00-14.00
Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpiä asioita opiskelijoiden toiveet huomioiden. Kurssilla keskitytään erityisesti ihmisen biologiaan (kurssi 4) ja bioteknologiaan (kurssi 5). Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan yo-tehtäviin vastaamista.
Ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

Fysiikan abikurssi (25 h), 110 €
7.-11.3.2016 ma klo 10.15-15.00, ti-to klo 10.00-15.00 ja pe klo 12.00-15.15
Fysiikan kertauskurssilla saat tärkeää rytmiä omaan kertaamiseen. Kurssilla käydään läpi tärkeimmät asiat fysiikan pakolliselta ja syventäviltä kursseilta sekä perehdytään aikaisempiin yo-kokeisiin.
Ilmoittautumiset 22.2.2016 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

Kemian abikurssi (25 h), 110 €
7.-11.3.2016 ma-to klo 9.00-14.00 ja pe klo 12.00-15.15
Kurssilla kerrataan tärkeimmät asiat kemian pakolliselta ja syventäviltä kursseilta sekä perehdytään aikaisempiin yo-kokeisiin. Kurssista saa tukea omalle opiskelulle.
Ilmoittautumiset 22.2.2016 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Kemian abikurssi - Tehoviikonloput (16 h), 115 e
05.03. - 13.03.2016, la 5.3., su 6.3., la 12.3. ja su 13.3 klo 10.00-14.00
Sisältö: Kemian abikurssilla käydään intensiivisesti läpi lukion kemian oppimäärän keskeisimmät sisällöt pääpainon ollessa laskennallisissa tehtävissä. Kurssilla käsitellään runsaasti perustehtäviä sekä vanhoja yo-tehtäviä. Kurssin sisältöä voidaan muokata kurssilaisten toiveiden mukaan.
Ilmoittautuminen 22.02.2016 mennessä http://asp.asio.fi/dev/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=ZzY7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMTA0NA%3D%3D

 ÄIDINKIELI (suomi) _________________________________________________________

ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTO
Imatra, Lappeenranta
imatra(at)kesyli.net, lappeenranta(at)kesyli.net
www.kesyli.net
Äidinkielen tehokertaus abeille (15+4 h), 98 €
Imatra
22. - 24.1.2016 pe klo 17.00 - 20.00, la klo 10.00 - 15.00 ja su klo 10.00 - 14.30
Valmennuksessa perehdytään siihen, mitä ovat päättötutkinnon tekstitaito- ja esseekoe ja mitä niissä vaaditaan. Tehdään tekstitaidon kokeeseen valmentavia harjoituksia ja käydään läpi yleisimmät kompastuskivet kielenhuollossa. Kirjallista ilmaisua hiotaan mm. käsittelemällä ennakkotehtävänä kirjoitettua esseetä.
Opettaja: Kaisu Lahikainen
Ilmoittautuminen viimeistään 8.1.2016 http://www.kesyli.net/koulutus/courses/lukiolaiskurssit/14
HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
Helsinki
info[at]kesayliopistohki.fi
www.kesayliopistohki.fi
Äidinkielen ja kirjallisuuden abikurssi (36 t), 90 €
13.1.-2.3. ke klo 16.30-20.00
Huom. ei opetusta ke 24.2.
Esseekoe 5.3. la klo 9.00-15.00
Kokeen palautus ke 9.3. klo 16.30-18.00
FM Silvia Hosseini
Kurssilla kerrataan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla vastaustekstin ja esseen kirjoittamista. Kurssin alkupuolella keskitytään tekstitaidon asioihin ja loppupuolella esseen kirjoittamiseen.
Materiaali: Hellström ym., Särmä Tehtäviä 8, Otava (2014). Kurssimateriaalina lisäksi opettajan omat monisteet ja ylioppilaskoetehtävät.

Ilmoittautuminen abikursseille alkaa ke 11.11.
Linkki suoraan abikurssien ilmoittautumiseen "Kurssi-ilmoittautuminen"

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Äidinkielen abikurssi (24 h), 145 e
20.01. - 15.02.2016, ma ja ke klo 16.30-19.00
Sisältö: Kurssin ensimmäisessä osassa harjoitellaan tekstitaidon koetta. Harjoituksissa tutustutaan tekstitaidon kokeen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin tehtävätyyppeihin. Jälkimmäisessä osassa perehdytään esseekokeeseen. Tavoitteena on ymmärtää keskeisimmät esseen tekstilajipiirteet. Erityisesti opetuksessa korostuu oman esseevastauksen suunnittelu, johon kuuluvat esimerkiksi ajankäyttö koetilanteessa, tehtävänannon käskytyksen analysointi, tehtävänannon ymmärtäminen, aiheen rajaus, rakennesuunnitelman laadinta ja kirjoituksen työstäminen.
Ilmoittautuminen 11.01.2016 mennessä http://asp.asio.fi/dev/kurssiilmo/utukesa/index.php?asio=ZzY7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMTAyOA%3D%3D

 HISTORIA, MAANTIETO JA YHTEISKUNTAOPPI__________________________________PSYKOLOGIA JA TERVEYSTIETO ____________________________________________

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
Helsinki
info[at]kesayliopistohki.fi
www.kesayliopistohki.fi
Psykologian abikurssi (36 t), 105€
1.2.-9.2. ma ja ti klo 16.30-20.00
15.2.-2.3. ma klo 16.30-18.00 sekä ti ja ke klo 16.30-19.00
sekä ma 7.3. klo 16.30-20.00
Huom. ei opetusta viikolla 8
PsM Anni Mäenpää
Kurssilla kerrataan psykologian pakollisen kurssin ja valtakunnallisten syventävien kurssien (PS1-PS5) keskeisimmät aihealueet ja teoriat opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Kurssilla harjoitellaan psykologian ainereaalin eri tehtävätyyppeihin vastaamista
(essee, aineistopohjainen tehtävä, tutkimustulosten tulkinta), käydään läpi vanhoja yo-kysymyksiä ja analysoidaan esimerkkiesseiden avulla ylioppilaskoevastausten pisteytyksen periaatteita.
Materiaali: Oppimateriaali jaetaan luennolla, ja se sisältyy kurssin hintaan.

Terveystiedon abikurssi (36 t), 90 €
1.2.-8.3. ma-ti klo 16.30-20.00
Huom. Ei opetusta ma 7.3. viikolla 8
FM Päivi Mattila
Kurssilla kertaamme lukion terveystiedon kurssien 1-3 asiakokonaisuudet. Etsimme asioiden välisiä yhteyksiä ja luomme kokonaiskuvaa oppiaineen sisällöstä. Teemme runsaasti erilaisia oppimistehtäviä sekä oppitunneilla että kotitehtävinä. Tutustumme myös terveystiedon ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin, vanhoihin tehtäviin ja niiden vastauksiin. Samalla harjoittelemme vastaustekniikkaa ja tutustumme hyvän
reaalivastauksen kriteereihin.
Materiaali: Lehtonen & Piesanen, Abi Terveystieto, Otava. 1. - 5. painos

Ilmoittautuminen abikursseille alkaa ke 11.11.
Linkki suoraan abikurssien ilmoittautumiseen "Kurssi-ilmoittautuminen"

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
Tampere
toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi
www.tampereenkesayliopisto.fi
Terveystiedon abikurssi (25 h), 110 €
22.2.-11.3.2016 seuraavasti: viikolla 8 ma, ke ja pe klo 16.00-19.15, viikolla 10 ma ja ke klo 16.00-19.15 ja pe klo 15.00-19.15
(viikolla 9 itsenäistä työskentelyä)
Opetus perustuu terveystiedon valtakunnallisen opetussuunnitelman kolmeen kurssiin: kurssien tavoitteisiin, sisältöihin ja aihekokonaisuuksiin. Opetusmenetelminä ovat keskustelut ryhmissä ja pareittain, arvopohdinnat, opettajakeskeiset työtavat ja terveysaineiston hyödyntäminen. Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan niiden tekemistä.
Ilmoittautumiset 8.2.2016 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433. 08.02.2016.