Abi- ja lukiolaiskurssit kesäyliopistoissa

Kurssit ovat listattu oppiaineittain. Kunkin oppiaineen sisällä kurssit ovat kesäyliopistoittain aakkosjärjestyksessä.  Lisätietoja kursseista kesäyliopistojen toimistoista & kotisivuilta sekä Suomen kesäyliopistot ry:n toimistosta (03) 214 7626 tai infoa(at)kesayliopistot.fi.

MATEMATIIKKA BIOLOGIA,
FYSIIKKA JA KEMIA
ÄIDINKIELI
HISTORIA JA
YHTEISKUNTAOPPI

PSYKOLOGIA JA
TERVEYSTIETO

  Kielet

MATEMATIIKKA _____________________________________________________________

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
Helsinki
info[at]kesayliopistohki.fi
www.kesayliopistohki.fi

Matematiikan abikurssi, pitkä oppimäärä, ryhmä A (36 t), 90 €
14.1. - 4.3.2015 ke klo 16.30 - 19.45
ma 26.1., ma 23.2. ja ma 2.3. klo 16.30 - 19.45
Huom. Ei opetusta viikoilla 7 ja 8
Pitkä oppimääräKurssilla käsitellään lukion kurssien 1 - 8 oppimäärä (yhtälöistä logaritmeihin). Kurssiin sisältyy runsaasti kotitehtäviä.
Kirja: Päivitetään kesäyliopiston verkkosivuille
FM Jarkko Jänis
Ilmoittautuminen talven abikursseille alkaa ke 22.10. http://www.kesayliopistohki.fi.

Matematiikan abikurssi, lyhyt oppimäärä, ryhmä B (36 t), 90 €
13.1. - 3.3.2015 ti klo 16.00 - 20.00
7.2. la klo 9.00 - 16.15
Huom. Ei opetusta viikoilla 7 ja 8
Kurssilla käsitellään lukion lyhyen matematiikan oppimäärän asiat ja siihen sisältyy runsaasti kotitehtäviä.
Kirja: Päivitetään kesäyliopiston verkkosivuille
FM Carla Urbano
Ilmoittautuminen talven abikursseille alkaa ke 22.10. http://www.kesayliopistohki.fi.

POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO
Oulu
kesayo(at)pohjois-pohjanmaa.fi
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
Lyhyen matematiikan abikurssi (24 t), 80 €
Ma 16.2., ti 17.2., to 19.2., ti 24.2., to 26.2. ja pe 27.2.2015 klo 13.00-16.15
Kouluttaja FM Marjut Toppi
Kurssilla kerrataan ylioppilastehtäviä laskien lyhyen matematiikan pakollisten kurssien sisältöä keskittyen seuraaviin asioihin: polynomien sievennys, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, murtoyhtälöt, potenssi- ja eksponenttiyhtälöt, epäyhtälöt, logaritmi, prosenttilaskut, analyyttinen geometria, suorakulmaisen kolmion trigonometria, geometria, derivaatta, derivaatan sovellutukset, lukujonot. Kurssilla tutkitaan myös Maol-taulukoiden sisältöä ja opetellaan käyttämään sitä apuna tehtäviä ratkaistaessa. Opetuksen sisältöä voidaan muokata oppilaiden tason ja toivomusten mukaan.
Ilmoittautuminen 2.2. mennessä osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/lyhyen_matematiikan_abikurssi_24_t_lukulomalla/

Pitkän matematiikan abikurssi (30 t), 90 €
Ryhmä A: Ma 16.2., ti 17.2., to 19.2., ti 24.2., to 26.2., pe 27.2. ja ma 2.3. klo 9.00-12.15 sekä ke 4.3.2015 klo 9.00-10.30
Ryhmä B: Ma 16.2., ti 17.2., to 19.2., ti 24.2., to 26.2., pe 27.2. ja ma 2.3. klo 13.00-16.15 sekä ke 4.3.2015 klo 11.00-12.30
Kouluttaja FM Tuomas Kortelainen
Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä ja niihin liittyviä teorioita. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön.
Ilmoittautuminen 2.2. mennessä osoitteessa
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/pitkan_matematiikan_abikurssi_30_t_lukulomalla/ (ryhmä A) tai
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/pitkan-matematiikan-abikurssi-30-t-lukulomalla-ryhma-b/ (ryhmä B)

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
Tampere
toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi
www.tampereenkesayliopisto.fi
Lukion lyhyen matematiikan abikurssi (30 h), 115 €
16.-20.2.2015
Ilmoittautumiset 6.2.2015 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

Lukion pitkän matematiikan abikurssi (30 h), 115 €
2.-6.3.2015
Ilmoittautumiset 20.2.2015 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Pitkän matematiikan abikurssi (24 t), 145 €
23.2.-10.3.2015 ma, ti ja to klo 16.30.-19.00
Turo Salakari
Kurssilla kerrataan tehokkaasti lukion pitkän matematiikan oppimäärän keskeisiä osa-alueita. Kurssilla keskitytään teorian lisäksi myös vastaustekniikan ja laskurutiinien parantamiseen. Kurssilla tehdään runsaasti eritasoisia yo-tehtäviä ja paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin.
Kirja: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola: Abi pitkä matematiikka OTAVA
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302

Lyhyen matematiikan abikurssi (24 t), 145 €
23.2.-10.3.2015 ma, ti ja to klo 16.30-19.00
Kurssilla kerrataan tehokkaasti lukion lyhyen matematiikan oppimäärän keskeisiä osa-alueita. Kurssilla keskitytään teorian lisäksi myös vastaustekniikan ja laskurutiinien parantamiseen. Kurssilla tehdään runsaasti eritasoisia yo-tehtäviä.
Martti Heinonen, Tommi Tikka: Abi lyhyt matematiikka OTAVA
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302

BIOLOGIA, FYSIIKKA JA KEMIA ______________________________________________

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
Helsinki
info[at]kesayliopistohki.fi
www.kesayliopistohki.fi
Biologian abikurssi (36 t), 105 €
15.1. - 5.3.2015 to klo 17.30 - 20.30
13.1. - 20.1.2015 ti klo 16.30 - 20.45
Huom. ei opetusta to 19.2.
FM Pasi Salmela
Tervetuloa biologian abikurssille kertaamaan pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset asiat! Kurssilla tehdään monipuolisia harjoituksia, joiden pääpaino on vanhoissa ylioppilastehtävissä, ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Tunneilla kerrataan teoriaa, ratkotaan päivän aiheeseen liittyviä yo-tehtäviä ja verrataan omia vastauksia lautakunnan asettamiin mallivastauksiin. Kurssi antaa hyvät valmiudet ainereaalia varten ja se myös soveltuu erinomaisesti lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio- ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten.
Materiaali: Oppimateriaali jaetaan luennolla ja se sisältyy kurssin hintaan. Kurssilaisella olisi myös hyvä olla käytössään lukion pakollisten ja syventävien kurssien oppikirjat.
Ilmoittautuminen talven abikursseille alkaa ke 22.10. http://www.kesayliopistohki.fi.

Fysiikan abikurssi (36 t), 90 €
16.1. - 6.3.2015 pe klo 16.30 - 20.00
20.1., 3.2. ja 24.2. ti klo 16.30 - 20.00
Huom. Ei opetusta viikoilla 7 ja 8
FM Matti Sallinen
Kurssilla käydään läpi mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin keskeiset asiat sekä kerrataan graafisen esityksen käsittelyn fysikaaliset perusteet. Kurssille osallistuvien enemmistön toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. Harjoitustehtävinä ratkotaan yo-tasoisia tehtäviä ja harjoitellaan myös teoriavastauksen laatimista fysiikan ainereaalissa (pikkukysymykset ja esseet). Kurssi on yo-tutkintoon valmistava fysiikan kertauskurssi, mutta se soveltuu myös kertauskurssiksi Aalto-yliopiston teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tiedekuntaan ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelemaan aikoville. Tauoista sovitaan kurssin aikana.
Kirja: Lehto ym., Yo Fysiikka, Sanoma Pro. Oppikirjan voi hankkia myös sähköisenä versiona jolloin tehtävien ratkaisut sisältyvät hintaan. Kurssimateriaalina ovat lisäksi opettajan omat monisteet ja ylioppilaskoetehtävät.
Ilmoittautuminen talven abikursseille alkaa ke 22.10. http://www.kesayliopistohki.fi.

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
Tampere
toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi
www.tampereenkesayliopisto.fi
Fysiikan abikurssi (25 h), 100 €
16.-25.2.2015 klo 9.00-12.00 ma-pe, (ei opetusta tiistaina 17.2.)
Ilmoittautumiset 2.2.2015 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

Kemian abikurssi (25 h), 100 €
2.-6.3.2015 ma-pe klo 9.00-13.45
Ilmoittautumiset 16.2.2015 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. (03) 223 8433.

POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO
Oulu
kesayo(at)pohjois-pohjanmaa.fi
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
Fysiikan abikurssi (28 t), 85 €
Ti 17.2., to 19.2., ti 24.2., to 26.2., ti 3.3., ke 4.3. ja to 5.3.2015 klo 16.30-19.45
Kouluttaja FM Marjut Toppi
Kurssilla käsitellään lukion fysiikan kurssien keskeisimpiä aiheita keskittyen sähkö- ja magnetismioppiin sekä mekaniikkaan. Opetuksen sisältöä muokataan oppilaiden tason ja toivomusten mukaan.
Ilmoittautuminen 2.2. mennessä osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/fysiikan_abikurssi_20_t_lukulomalla/

Kemian abikurssi (20 t), 70 €
Ma 16.2., ke 18.2., ma 23.2., ke 25.2. ja ma 2.3.2015 klo 16.30-19.45
Kouluttaja FM Niko Ruuskanen
Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärän keskeiset sisällöt. Lisäksi perehdytään hyvään koevastaukseen ja harjoitellaan erilaisten kemian yo-tehtävien ratkaisua.
Ilmoittautuminen 2.2. mennessä osoitteeessa http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/kemian_abikurssi_20_t_lukulomalla/

  ÄIDINKIELI (suomi) _________________________________________________________

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
Helsinki
info[at]kesayliopistohki.fi
www.kesayliopistohki.fi
Äidinkielen ja kirjallisuuden abikurssi (36 t), 90 €
7.1. - 25.2.2015 ke klo 16.30 - 20.00
huom. ei opetusta ke 18.2.
Esseekoe 28.2. la klo 9.00 - 15.00
Kokeen palautus ke 4.3. klo 16.30 - 18.00
FM Silvia Hosseini
Kurssilla kerrataan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla vastaustekstin ja esseen kirjoittamista. Kurssin alkupuolella keskitytään tekstitaidon asioihin ja loppupuolella esseen kirjoittamiseen.
Kirja: Hellström ym., Särmä Tehtäviä 8, Otava (2014). Kurssimateriaalina lisäksi opettajan omat monisteet ja ylioppilaskoetehtävät.
Ilmoittautuminen talven abikursseille alkaa ke 22.10. http://www.kesayliopistohki.fi.
TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Äidinkielen abikurssi (24 t), 145 €
22.1.-16.2.2015 to ja ma klo 16.30-19.00
Tiia Viinikainen
Kurssin ensimmäisessä osassa harjoitellaan tekstitaidon koetta. Harjoituksissa tutustutaan tekstitaidon kokeen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin tehtävätyyppeihin. Kurssilla annetaan vinkkejä myös hyvän koevastauksen suunnitteluun, erilaisten aineistojen käsittelyyn ja oman koevastauksen hiomiseen.
Jälkimmäisessä osassa perehdytään esseekokeeseen. Tavoitteena on ymmärtää keskeisimmät esseen tekstilajipiirteet. Erityisesti opetuksessa korostuu oman esseevastauksen suunnittelu, johon kuuluvat esimerkiksi ajankäyttö koetilanteessa, tehtävänannon käskytyksen analysointi, tehtävänannon ymmärtäminen, aiheen rajaus, rakennesuunnitelman laadinta ja kirjoituksen työstäminen. Osallistujat kirjoittavat esseen, josta opettaja antaa palautetta.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302

 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI____________________________________________

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Historian abikurssi (24 t), 145 €
tammi-helmikuu 2015
Eva-Liisa Raekallio
Kurssi keskittyy lukion oppimäärän intensiiviseen kertaukseen ja keskeisten asiakokonaisuuksien terävöittämiseen. Kurssilla tehdään paljon ylioppilaskokeen kaltaisia tehtäviä kokeneen valmennuskurssiopettajan johdolla.Opit tehtävien avulla oikeanlaisen vastaustekniikan, ja vastausrutiinisi sekä ajankäyttösi kehittyvät.
Opit näkemään historiallisten tapahtumien taustat ja muodostamaan laajoistakin aihealueista selkeän kokonaisuuden. Kurssi valmentaa tehokkaasti esseekirjoittamiseen ja luku-urakkaan, ja sopii myös ylioppilaskokeeseen valmentautuville aikuisopiskelijoille.
Kurssin tehtävät arvioidaan samalla asteikolla kuin ylioppilaskokeessa. Kurssin päätteeksi tehdään kenraalikoe, joka käydään läpi tunnilla. Kurssilla saat paljon henkilökohtaista palautetta ja ohjausta, jonka avulla onnistut!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302

PSYKOLOGIA JA TERVEYSTIETO ____________________________________________

TURUN KESÄYLIOPISTO
Turku
kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi
Psykologian abikurssi (24 t), 145 €
ti 10.2-to 5.3. klo 17.00-19.30
Elise Salonen
Kurssi keskittyy psykologian lukion oppimäärän intensiiviseen kertaukseen ja keskeisten asiakokonaisuuksien terävöittämiseen. Kurssilla tehdään ylioppilaskokeen kaltaisia tehtäviä, joiden avulla opit oikeanlaisen vastaustekniikan, ja vastausrutiinisi sekä ajankäyttösi kehittyvät. Huomiota kiinnitetään myös psykologisen tiedon sovellettavuuteen. Lisäksi kurssilla käydään tarkasti läpi, miten psykologian ylioppilaskokeeseen kannattaa lukea ja valmistautua.
Abi psykologia, Otava 2013
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.turunkesayliopisto.fi tai (02) 232 3302