Sommaruniversiteten i Finland

Sommaruniversiteten är regionala utbildningsorganisationer, som anordnar öppen universitetsundervisning och annan utbildning. Förutom öppen universitetsundervisning ordnar sommaruniversiteten yrkesfortbildning, språkundervisning samt skolning inom konst- och kulturområdena. Sommaruniversiteten har även verksamhet inom senioruniversitetet och anordnar öppen yrkeshögskoleutbildning. I Finland finns 20 sommaruniversitet med verksamhet på över 120 orter I Finland.

YRKESINRIKTAD FORTBILDNING

  • yrkesfortbildning
  • självvald yrkesfortbildning bekostad av den studerande själv
  • personalutbildning beställd av arbetsgivaren
  • arbetskraftsutbildning beställd av TE-centralerna
  • läroavtalsutbildning

PROPEDEUTISKA OCH HOBBYBETONADE KURSER

  • språkkurser
  • kurser inom olika konstområden
  • kurser på gymnasienivå

STUDIA GENERALIA –FÖRELÄSNINGAR

KULTUR- OCH REGIONALPOLITISKA SEMINARIER OCH HÄNDELSER

SENIORUNIVERSITETET

Svenskspråkig undervisning ordnas vid:

Hangö sommaruniversitet

Mellersta Österbottens sommaruniversitet

Vasa Sommaruniversitet

Öppna högskolan/Högskolan på Åland

FINLANDS SOMMARUNIVERSITET RF. är en riksomfattande sammanslutning för sommaruniversiteten, grundad år 1972. Föreningens syfte är att bevaka sommaruniversitetens gemensamma intressen, informera om deras verksamhet samt uppgöra statistik och utredningar över den. Föreningen upprätthåller nationella och internationella kontakter mellan olika intressegrupper och sommaruniversiteten.

Finlands sommaruniversitet rf.
Rautatienkatu 26 A 4
33100 Tammerfors
tfn 03 214 7626
infoa(at)kesayliopistot.fi


Livslångt lärande i den fria
bildningens utbildningsinstitut