Sommaruniversiteten är regionala utbildningsorganisationer, som anordnar öppen universitetsundervisning och annan utbildning. Förutom öppen universitetsundervisning ordnar sommaruniversiteten yrkesfortbildning, språkundervisning samt skolning inom konst- och kulturområdena. Sommaruniversiteten har även verksamhet inom senioruniversitetet och anordnar öppen yrkeshögskoleutbildning. I Finland finns 20 sommaruniversitet med verksamhet på över 120 orter I Finland.

Svenskspråkig undervisning ordnas vid:

Finlands Sommaruniversitet rf.

Finlands Sommaruniversitet rf. är en riksomfattande sammanslutning för sommaruniversiteten, grundad år 1972. Föreningens syfte är att bevaka sommaruniversitetens gemensamma intressen, informera om deras verksamhet samt uppgöra statistik och utredningar över den. Föreningen upprätthåller nationella och internationella kontakter mellan olika intressegrupper och sommaruniversiteten.